Posters

De posters van De Schreef zijn gemaakt door Marlies Molema. Ze maakt niet alleen prachtige posters, visitekaartjes en wat al niet meer, ze is ook nog eens een productieleider van jewelste, kan mooie websites maken, heeft kaas gegeten van marketingzaken en is een fantastische vriendin die je midden in de nacht kan bellen.

www.marliesmolema.nl