Overall

“Dat is mijn vriend.”

Mijn wangen kleurden nog roder dan het gezicht van Lisa, die mij onbarmhartig neersabelde met deze mededeling.

Ik had zojuist een opmerking gemaakt over een jongen die in een overall door de school liep. Dat deden er wel meer, want mijn middelbare school bood de mogelijkheid in de praktijk te leren. Koken. En dakdekken. Ik vermoed dat de jongens in overalls vooral met auto’s bezig waren. Zeker weet ik dat niet, want op de havo werd niet gesleuteld. En we liepen niet in handige, blauwe pakken.

“Dat is mijn vriend.”

Ik herinner me niet wat ik precies had gezegd, ik weet alleen nog dat ik het niet zo lelijk bedoelde als het klonk. Kom daar maar mee aan, als iemand de handen stevig in de zij geplant heeft en je recht in de ogen kijkt. Dus ik stamelde wat.

Die dag leerde ik een belangrijke les. Een les waar ik al eens een voorproef op had gehad, toen een vriendin me vertelde dat zij opgroeide in een VPRO-gezin en ik in een RTL4-gezin.

Ik leerde een les die geen leraar had kunnen voorbereiden. Een les die tot stand kwam, doordat op mijn school in de brugklas alle leerlingen door elkaar zaten. Pas daarna werden de klassen naar niveau ingedeeld. Op mijn school kenden de meeste leerlingen niet alleen leerlingen met hetzelfde opleidingsniveau. Gelukkig, want we hadden nog de flexibele breinen waarmee je belangrijke lessen kan leren.

Het pleidooi van Vincent Fiddelaar in Trouw verbaast me. Het lijkt deze docent geschiedenis een goede zaak dat vanaf groep acht de wegen van leerlingen zich scheiden, zodat leerlingen van verschillende niveaus geen hinder van elkaar ondervinden.

Dat klassen met niveauverschillen uitdagingen met zich meebrengen, geloof ik meteen. Irritaties? Natuurlijk. Jaloezie? Ongetwijfeld. Is het niet aan leraren om deze zaken (die bij het leven horen!) te begeleiden?

Fiddelaar sluit zijn verhaal af met een opmerking over de arbeidsvreugde van docenten. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat voor hem daar het werkelijke probleem zit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *